Thiết bị mô phỏng lái xe được chứng nhận
bởi Ủy ban An toàn công cộng Quốc gia Nhật Bản đã được cấp phép
sử dụng cho mục đích đào tạo lái xe tại Nhật Bản

Thiết bị mô phỏng lái xe UC-win/Road đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đưa ra bởi Hiệp hội Quản lý Kỹ thuật giao thông Nhật Bản,
phù hợp cho đào tạo lái xe.
Các tình huống nguy hiểm, bất ngờ có thể được xây dựng trong môi trường thực tế ảo (VR).
Với khả năng tái hiện hình ảnh góc rộng của hệ thống 3 màn hình 42 inch cùng hệ thống lái, phanh được thiết kế như trên xe thật,
người học lái xe có thể trải nghiệm các tình huống mô phỏng chân thực như khi lái xe thực tế.

Thiết bị mô phỏng lái xe an toàn UC-win/Road

Sử dụng phần mềm mô phỏng đồ họa thực tế ảo 3D mạnh mẽ, thiết bị 3 màn hình mang lại trải nghiệm chân thực cho người lái.
Cung cấp 4 bài luyện tập lái xe theo quy chuẩn tại Nhật Bản. Cho phép phát lại quá trình lái của học viên, hỗ trợ đánh giá, chấm điểm bài lái theo các tiêu chí.

Các bài luyện tập lái xe theo quy chuẩn tại Nhật Bản (đối với bằng lái hạng 1 cấp cho người không hành nghề lái xe tại Nhật)

Bài lái phán đoán nguy hiểm Bài lái trên cao tốc Bài lái trong các điều kiện
lái xe đặc biệt
Bài lái phanh gấp
Số chứng nhận kiểu loại 交L20-1 交L20-2 交L20-4 交L20-3
Kỹ năng luyện tập
(giai đoạn 2)
Số 13
“Phán đoán nguy hiểm khi lái xe”
Số 14
“Lái xe trên cao tốc”
Số 15
“Lái xe trong điều kiện đặc biệt”
Số 11
“Phanh gấp”
Chiều dài quãng đường Khoảng 5km Khoảng 16km Khoảng 8km -
Tuyến đường lái Cố định Cố định
- Có/không có trạm thu phí (ETC)
- Có/không có trạm dừng chân
Cố định
- 2 tuyến đường
Phanh gấp: đường thẳng
Vòng tránh chướng ngại vật: đường thẳng
Khúc cua: đường cong trái/phải;
Tùy chỉnh độ cong của cung đường
Điều kiện lái xe Có hệ thống chống bó phanh (ABS)
Mặt đường khô ráo
Có hệ thống ABS
Mặt đường khô ráo
Có hệ thống ABS
Mặt đường khô ráo
Lựa chọn có/không có ABS
Tùy chỉnh tốc độ tối đa
Mặt đường: khô/ướt/đóng băng
Số sự kiện trong bài lái 17 - 18 16 - 18 17 - 18 -
Số tình huống trong bài lái Tình huống nguy hiểm: 12 - 13
Tình huống cần chú ý: 5 - 6
Tình huống luyện tập: 9 - 10
Bẫy: 5
Tình huống luyện tập: 17 -
Nội dung Quan sát, phán đoán tình huống nguy hiểm khi lái xe trong khu đông dân cư Lái xe trên cao tốc gồm nhập vào, thoát ra trên đường nhánh Lái xe trên các điều kiện thời tiết, địa hình, mặt đường khác nhau Phanh gấp khi lái xe, lái qua khúc cua (chỗ ngoặt sang trái/phải, R20/40/60)
Vòng tránh chướng ngại vật khẩn cấp

Các bài luyện tập lái xe theo quy chuẩn tại Nhật Bản (đối với bằng lái hạng 1 cấp cho người không hành nghề lái xe tại Nhật)

Bài lái phán đoán nguy hiểm Bài lái trên cao tốc
Số chứng nhận kiểu loại SDS-01DF1-001 SDS-01HF1-001
Kỹ năng luyện tập
(giai đoạn 2)
Số 13
“Phán đoán nguy hiểm khi lái xe”
Số 14
“Lái xe trên cao tốc”
Chiều dài quãng đường Khoảng 5km Khoảng 16km
Tuyến đường lái Cố định Cố định
- Có/không có trạm thu phí (ETC)
- Có/không có trạm dừng chân
Điều kiện lái xe Có hệ thống chống bó phanh (ABS)
Mặt đường khô ráo
Có hệ thống ABS
Mặt đường khô ráo
Số sự kiện trong bài lái 17 - 18 16 - 18
Số tình huống trong bài lái Tình huống nguy hiểm: 12 - 13
Tình huống cần chú ý: 5 - 6
Tình huống luyện tập: 9 - 10
Bẫy: 5
Nội dung Quan sát, phán đoán tình huống nguy hiểm khi lái xe trong khu đông dân cư Lái xe trên cao tốc gồm nhập vào, thoát ra trên đường nhánh
Bài lái trong các điều kiện
lái xe đặc biệt
Bài lái phanh gấp
Số chứng nhận kiểu loại SDS-01AF1-001 SDS-01BF1-001
Kỹ năng luyện tập
(giai đoạn 2)
Số 15
“Lái xe trong điều kiện đặc biệt”
Số 11
“Phanh gấp”
Chiều dài quãng đường Khoảng 8km -
Tuyến đường lái Cố định
- 2 tuyến đường
Phanh gấp: đường thẳng
Vòng tránh chướng ngại vật: đường thẳng
Khúc cua: đường cong trái/phải;
Tùy chỉnh độ cong của cung đường
Điều kiện lái xe Có hệ thống ABS
Mặt đường khô ráo
Lựa chọn có/không có ABS
Tùy chỉnh tốc độ tối đa
Mặt đường: khô/ướt/đóng băng
Số sự kiện trong bài lái 17 - 18 -
Số tình huống trong bài lái Tình huống luyện tập: 17 -
Nội dung Lái xe trên các điều kiện thời tiết, địa hình, mặt đường khác nhau Phanh gấp khi lái xe, lái qua khúc cua (chỗ ngoặt sang trái/phải, R20/40/60)
Vòng tránh chướng ngại vật khẩn cấp

Các bài luyện tập lái xe theo quy chuẩn tại Nhật Bản (đối với bằng lái hạng 1 cấp cho người không hành nghề lái xe tại Nhật)

Bài lái phán đoán nguy hiểm
Số chứng nhận kiểu loại SDS-01DF1-001
Kỹ năng luyện tập
(GĐ2)
Số 13
“Phán đoán nguy hiểm khi lái xe”
Chiều dài quãng đường Khoảng 5km
Tuyến đường lái Cố định
Điều kiện lái xe Có hệ thống chống bó phanh (ABS)
Mặt đường khô ráo
Số sự kiện trong bài lái 17 - 18
Số tình huống trong bài lái Tình huống nguy hiểm: 12 - 13
Tình huống cần chú ý: 5 - 6
Nội dung Quan sát, phán đoán tình huống nguy hiểm khi lái xe trong khu đông dân cư
Bài lái trên cao tốc
Số chứng nhận kiểu loại SDS-01HF1-001
Kỹ năng luyện tập
(GĐ2)
Số 14
“Lái xe trên cao tốc”
Chiều dài quãng đường Khoảng 16km
Tuyến đường lái Cố định
- Có/không có trạm thu phí (ETC)
- Có/không có trạm dừng chân
Điều kiện lái xe Có hệ thống ABS
Mặt đường khô ráo
Số sự kiện trong bài lái 16 - 18
Số tình huống trong bài lái Tình huống luyện tập: 9 - 10
Bẫy: 5
Nội dung Lái xe trên cao tốc gồm nhập vào, thoát ra trên đường nhánh
Bài lái trong các điều kiện lái xe đặc biệt
Số chứng nhận kiểu loại SDS-01AF1-001
Kỹ năng luyện tập
(GĐ2)
Số 15
“Lái xe trong điều kiện đặc biệt”
Chiều dài quãng đường Khoảng 8km
Tuyến đường lái Cố định
- 2 tuyến đường
Điều kiện lái xe Có hệ thống ABS
Mặt đường khô ráo
Số sự kiện trong bài lái 17 - 18
Số tình huống trong bài lái -
Nội dung Lái xe trên các điều kiện thời tiết, địa hình, mặt đường khác nhau
Bài lái phanh gấp
Số chứng nhận kiểu loại SDS-01BF1-001
Kỹ năng luyện tập
(GĐ2)
Số 11
“Phanh gấp”
Chiều dài quãng đường -
Tuyến đường lái Phanh gấp: đường thẳng
Vòng tránh chướng ngại vật: đường thẳng
Khúc cua: đường cong trái/phải;
Tùy chỉnh độ cong của cung đường
Điều kiện lái xe Lựa chọn có/không có ABS
Tùy chỉnh tốc độ tối đa
Mặt đường: khô/ướt/đóng băng
Số sự kiện trong bài lái -
Số tình huống trong bài lái -
Nội dung Phanh gấp khi lái xe, lái qua khúc cua (chỗ ngoặt sang trái/phải, R20/40/60)
Vòng tránh chướng ngại vật khẩn cấp

Giá bán thiết bị mô phỏng lái xe

Hạng mục Giá bán
Thiết bị mô phỏng lái xe UC-win/Road (phần cứng) JPY 6,100,000
Trình mô phỏng lái xe an toàn (phần mềm) JPY 1,880,000
Tổng cộng JPY 7,980,000

Phí gia hạn thuê bao (Subscription)

*Phí thường niên kể từ năm thứ 2 sử dụng sản phẩm

Hạng mục Phí gia hạn
Thiết bị mô phỏng lái xe UC-win/Road (phí subscription) JPY 324,000

Các tùy chọn (options)

Danh mục Giá bán
Tay lái bên trái JPY 100,000
Thiết bị mô phỏng chuyển động 3DOF *1 JPY 7,200,000
Plugin mô phỏng chuyển động (motion platform) UC-win/Road JPY 860,000
Plugin cụm máy tính (cluster) UC-win/Road (dùng cho máy chủ) *2 Từ JPY 860,000
UC-win/Road Cluster Client (dùng để hiển thị đa màn hình) *3 JPY 66,000
UC-win/Road Multiuser Client (phục vụ mục đích thực hành lái xe trên đa trạm / hiển thị đa màn hình) *4 JPY 118,000
Plugin import bản đồ online UC-win/Road JPY 80,000
Plugin OSM UC-win/Road JPY 75,000

*1 Cần sử dụng kèm plugin mô phỏng chuyển động (motion platform) UC-win/Road.
*2 Tùy chọn môi trường cluster cho phép 1 PC hiển thị 1 màn hình;
Hỗ trợ liên kết mô phỏng trên đa trạm, hiển thị đa màn hình
*3 Phần mềm chỉ hỗ trợ hiển thị đa màn hình trong môi trường cluster; cần có PC chuyên dụng.
*4 Phần mềm chỉ hỗ trợ hiển thị đa màn hình, hoặc liên kết mô phỏng trên đa trạm trong môi trường cluster;
cần có PC chuyên dụng.
* Phí bảo trì tại chỗ thường niên sẽ được báo giá riêng.

Thông số kỹ thuật phần cứng

Tiêu chí Thông số
Loại thiết bị lái SDS
Kích thước cabin (Dài × Sâu × Cao) 2330mm×2100mm×1435mm
Không gian chứa cabin 3000mm×3000mm×1700mm
Trọng lượng cabin 220kg
Màn hình 42inch, 3CH
Nguồn điện (Cabin/PC/máy tính điều khiển) AC100V / 50Hz / 60Hz / 1500W
Nhiệt độ hoạt động 10 - 35℃
Độ ẩm hoạt động 20 - 70%
Nhiệt độ bảo quản -10 - 55℃
Độ ẩm bảo quản Dưới 80%

Cấu tạo thiết bị

Mô hình động lực học ô tô
Âm thanh động cơ

Các tùy chọn

 • Tay lái bên trái
 • Thiết bị mô phỏng chuyển động
 • Chân côn/chuyển chế độ số sàn
 • Cụm máy (cluster)
 • *Yêu cầu hiệu chỉnh (customize) phần mềm

Các bài lái đã được chứng nhận (sử dụng cho đào tạo lái xe tại Nhật Bản)

 • 1

  Bài phán đoán nguy hiểm

  交L20-1 / SDS-01DF1-001

  Lái xe trên 5km đường đô thị, học về các tình huống nguy hiểm, cần lái xe thận trọng

 • 2

  Bài lái trên cao tốc

  交L20-2 / SDS-01HF1-001

  Lái xe trên 16km đường cao tốc, học về các kỹ năng cần thiết khi lái xe trên cao tốc

 • 3

  Bài lái trong điều kiện đặc biệt

  交L20-4 / SDS-01AF1-001

  Lái xe trên 8km với 3 loại hình đường, trong các điều kiện thời tiết, địa hình khác nhau

 • 4

  Bài lái phanh gấp

  交L20-3 / SDS-01BF1-001

  Phanh gấp
  Học về khoảng cách phanh an toàn khi có/không có hệ thống ABS trên mặt đường khô/ướt/đóng băng

 • 4

  Bài lái phanh gấp

  交L20-3 / SDS-01BF1-001

  Lái qua khúc cua gấp
  Lái qua 3 khúc cua bên trái/phải (độ cong của cung: R20, 40, 60)

 • 4

  Bài lái phanh gấp

  交L20-3 / SDS-01BF1-001

  Vòng tránh chướng ngại vật
  Dùng phanh và đánh lái để tránh chướng ngại vật trong trường hợp khẩn cấp

 • Tính năng lựa chọn bài lái

 • Giám sát quá trình thực hành bài lái

 • Đánh giá, chấm điểm thực hiện bài lái

Kết quả sau khi thực hiện các bài lái

 • 1

  Bài lái phán đoán nguy hiểm
  Học về phán đoán tình huống nguy hiểm khi gặp người/phương tiện lưu thông khác, cách lái xe an toàn trong những tình huống đó. Bài lái dài 5km với 23 tình huống mô phỏng.
 • 2

  Bái lái trên cao tốc
  Học về các kỹ năng lái xe an toàn trên đường cao tốc. Bài lái trên đường cao tốc dài 16km với 18 tình huống mô phỏng.
 • 3

  Bài lái xe trong điều kiện đặc biệt
  Học về các kỹ năng khi lái xe trong khu vực có điều kiện thời tiết, địa hình đặc biệt. Bài lái dài 8km với 17 tình huống mô phỏng.

 • 4

  Bài lái phanh gấp (phanh gấp/cua gấp/vòng tránh chướng ngại vật)
  Trải nghiệm phanh dừng khẩn cấp, đi qua khúc cua gấp và vòng tránh chướng ngại vật trong các điều kiện về tốc độ, tình trạng mặt đường, hình dạng mặt đường khác nhau.
 • In kết quả bài lái phanh gấp

 • In kết quả bài lái qua khúc cua gấp

 • In kết quả bài lái vòng tránh chướng ngại vật

Trải nghiệm đa dạng với 3DVR

Bộ não của thiết bị mô phỏng lái xe, phần mềm UC-win/Road cho phép trải nghiệm đa dạng tình huống ngoài các bài lái có sẵn.

 • Road DB

  Cho phép download dữ liệu mẫu và mô hình 3D từ thư viện cơ sở dữ liệu miễn phí.

 • Hệ thống hỗ trợ UC-win/Road

  Dịch vụ hỗ trợ tạo lập dữ liệu mô phỏng thực tế ảo, cung cấp dữ liệu 3DVR phù hợp yêu cầu sử dụng.

 • 1

  Nút giao Ōhashi, tuyến cao tốc thủ đô (Nhật Bản)

 • 2

  Tuyến cao tốc thủ đô (Nhật Bản)

 • 3

  Tuyến cao tốc Hanshin (Nhật Bản)

 • 4

  Nội đô thành phố Nhật Bản

 • 5

  Gờ giảm tốc

 • 6

  Đường giao thông vùng ngoại ô

 • 7

  Tuyến cao tốc Hakone, mùa hạ

 • 8

  Tuyến cao tốc Hakone, mùa đông

 • 9

  Đường đồi núi, thời tiết mưa

 • 10

  Tuyết phủ dày trên đường nội đô

 • 11

  Đường ngập nước

 • 12

  Sương mù

 • 13

  Vòng xuyến/bùng binh

 • 14

  Đường phố Thanh Đảo (Trung Quốc)

 • 15

  Đường phố Melbourne (Úc)

 • 16

  Singapore

 • 17

  Yangon (Myanmar)

 • 18

  Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ)

 • 19

  Bolivia

 • 20

  Las Vegas (Hoa Kỳ)

 • 21

  Rome (Ý)

Tính năng phát lại

Học qua việc quan sát lại toàn cảnh quá trình lái

Tính năng cho phép quan sát toàn cảnh quá trình thực hiện bài lái từ 3 góc: góc nhìn từ buồng lái, góc quan sát xung quanh xe, góc nhìn vệ tinh.

Người dùng cũng có thể chỉnh góc nhìn quay sang trái phải, lên xuống, phóng to.

Các lệnh phát lại nhanh/chậm, tạm dừng, tua tới/lui giúp linh hoạt tùy chỉnh tái hiện lại quá trình lái, phục vụ việc học.

Nhiều tính năng khác đến từ các plug-in đi kèm

Tổ hợp Plug-in ECO Drive

Đánh giá mức độ tiết kiệm nhiên liệu khi lái xe

Tùy chọn plug-in Eco-Drive (lái xe tiết kiệm nhiên liệu) tính mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải từ dữ liệu nhật ký (log) lái xe trong UC-win/Road và thể hiện qua biểu đồ. Chương trình cũng định lượng các thông số, sự kiện để đánh giá mức tiết kiệm nhiên liệu khi lái xe.

▲Màn hình kết quả phân tích về tiết kiệm nhiên liệu

Scenario Plug-in

Giả lập các tình huống trong quá trình lái xe

Cho phép tạo, chỉnh sửa các kịch bản giả lập môi trường, sự kiện tùy ý trong không gian VR. Trong mô phỏng giao thông, việc tạo/xóa, chỉnh tốc độ đối với dòng giao thông xung quanh cũng như cài đặt làn xe chạy, phạm vi tốc độ đối với phương tiện điều khiển cũng có thể được thực hiện.

Log Export Plug-in

Lưu trữ dữ liệu về nhật ký lái xe

Dữ liệu chuyển động của chân ga, chân phanh, vô lăng trong quá trình lái, chuyển động của xe đang điều khiển, của các phương tiện xung quanh và người đi bộ được lưu lại thành nhật ký lái xe (log) để phân tích sau đó.

Các tùy chọn (options)

Tùy chọn plugin đánh giá thực hiện bài lái

Cho phép tự tạo khung đánh giá thực hiện bài lái, phản hồi đến người học

Hệ thống cho phép đánh giá mức độ thực hiện bài lái của người học trên nhiều tiêu chí. Các nhận xét, phản hồi dựa theo tiêu chí chấm điểm có thể được thiết lập và hiển thị.

Các tiêu chí đánh giá
1. Quãng đường lái
2. Lạng lách, đánh võng
3. Nguy cơ va chạm
4. Giữ khoảng cách an toàn
5. Tăng giảm ga đột ngột
6. Đánh lái gấp
7. Đỗ xe đúng vị trí

Tùy chọn plugin đọc dữ liệu bản đồ online

Từ dữ liệu bản đồ, dễ dàng dựng không gian VR và lái xe trong không gian đó.

Chỉ cần chọn khu vực bất kỳ trên bản đồ, các chi tiết như tòa nhà, bụi cây , v.v. có thể được chèn vào dữ liệu địa hình 3D của khu vực đó dễ dàng. Tùy chọn plugin OSM cho phép tự tạo tuyến đường trong khu vực được chọn để trải nghiệm mô phỏng lái xe, giao thông và môi trường với tương tác thời gian thực trên dữ liệu đó.

Tùy chọn hệ thống

Gồm hệ thống quản lý tập trung & hệ thống tổng hợp

Phần cứng

Bao gồm một máy PC là trung tâm điều khiển, nhiều máy PC dùng cho thiết bị mô phỏng lái xe và một máy in, tất cả được kết nối với nhau trong cùng network. Quá trình đánh giá, tổng hợp kết quả được tiến hành theo lệnh của người dùng. Số lượng thiết bị mô phỏng lái xe có thể kết nối là không giới hạn.

Phần mềm tổng hợp

Thu thập thông tin từ phần mềm đánh giá và tổng hợp kết quả thực hiện bài lái của tất cả học viên. Cho phép đánh giá quá trình thực hiện bài lái theo các tiêu chí của mỗi bài lái, dựa trên dữ liệu nhật ký lái xe.

Các loại hệ thống thiết bị mô phỏng lái xe

Thiết bị mô phỏng lái xe đơn giản

 • Cấu tạo thiết bị

  Phần cứng

  Bộ game controller (vô lăng, bàn đạp)

  Màn hình LCD: 1 - 3 cái

  Máy PC

  Phần mềm

  UC-win/Road Standard hoặc UC-win/Road DrivingSim*

  * Phiên bản này hỗ trợ tính năng phát lại, xuất dữ liệu nhật ký, lái xe tiết kiệm nhiên liệu ECODrive, tạo kịch bản.

 • Tay lái có hỗ trợ phản hồi lực

 • Game controller (Bộ vô lăng, bàn đạp điều khiển game)

 • Thiết bị mô phỏng lái xe đơn giản với tay lái hỗ trợ phản hồi lực (loại 3 màn hình)

 • Thiết bị mô phỏng lái xe đơn giản (loại 1 màn hình)

 • Thiết bị mô phỏng lái xe đơn giản (loại 3 màn hình)

Thiết bị mô phỏng lái xe có gắn bộ mô phỏng chuyển động

 • Thiết bị mô phỏng lái xe 2DOF
  (chuyển động 2 bậc tự do)

 • Ghế ngồi mô phỏng VR

 • Thiết bị mô phỏng lái xe 6DOF

Thiết bị mô phỏng lái xe (chuyên dụng)

 • Thiết bị mô phỏng lái xe dòng compact

 • Thiết bị mô phỏng lái xe đơn giản
  dành cho người cao tuổi

Các thiết bị mô phỏng khác

 • Thiết bị mô phỏng lái xe đạp

Giới thiệu người dùng

Công ty Ô tô Toyota

Cabin mô phỏng lái xe ITS

Thiết bị cho phép trải nghiệm hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn kết nối giao tiếp với cơ sở hạ tầng, được trưng bày tại ITS World Congress (Hội nghị quốc tế về Hệ thống giao thông thông minh) các năm 2008, 2012 - 2017.

Tập đoàn Denso

Thiết bị mô phỏng lái xe 2-Drive EPS

Thiết bị mô phỏng được phát triển để mang đến trải nghiệm về chức năng của hệ thống 2-Drive EPS (hệ thống lái trợ lực điện kép) nhằm đảm bảo an toàn trong trường hợp hệ thống EPS gặp lỗi.

Tập đoàn Pioneer

Thiết bị mô phỏng trải nghiệm xe tự hành/hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến

Thiết bị mô phỏng cho phép người lái trải nghiệm lái xe với hệ thống hỗ trợ tiên tiến.

Công ty Aisin Seiki

Cabin mô phỏng lái xe ITS

Cabin mô phỏng lái xe ITS đã được triển lãm tại Hội nghị ITS World Congress ở thành phố Busan và Tokyo.

Công ty Ô tô Isuzu

Thiết bị mô phỏng lái xe an toàn & tiết kiệm nhiên liệu

Thiết bị mô phỏng được trưng bày tại “Isuzu Plaza”, cho phép trải nghiệm các công nghệ lái xe an toàn và tiết kiệm nhiên liệu của Isuzu.

NEXCO (Công ty Đường cao tốc miền Trung Nhật Bản)

Thiết bị mô phỏng lái xe trên đường cao tốc

Thiết bị mô phỏng các tình huống nguy hiểm, cần chú ý trên đường cao tốc và khu vực trạm dịch vụ, đã được trưng bày tại nhiều sự kiện khắp Nhật Bản.

Văn phòng quốc gia về hỗ trợ, ứng phó với tai nạn ô tô

Bài kiểm tra mức độ phù hợp (NASVA Net)

Thiết bị mô phỏng được sử dụng trong hệ thống “NASVA Net”, phục vụ việc đánh giá mức độ phù hợp đối với người hành nghề lái xe, điều khiển xe taxi, xe buýt/xe khách và xe tải.

Bệnh viện Iwakura

Thiết bị mô phỏng giúp đánh giá khả năng phán đoán và phản ứng của người lái xe

Thiết bị hỗ trợ công tác chẩn đoán và phục hồi các rối loạn thần kinh, tai biến của bệnh nhân.

Đại học Nagoya

Trình mô phỏng lái xe dạng trải nghiệm "đắm chìm" (immersive) phục vụ nghiên cứu

Hệ thống mô phỏng phục vụ nghiên cứu tiên tiến bao gồm 5 màn hình kích thước lớn với hệ thống âm thanh lập thể nổi và một cabin đi kèm hệ thống chuyển động.

Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc

Thiết bị mô phỏng 8DOF

Hệ thống mô phỏng lái xe quy mô lớn này được chế tạo riêng cho Viện nghiên cứu của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc (RIOH) nhằm phục vụ nghiên cứu về an toàn giao thông. Hệ thống được trang bị màn hình vòm 360 độ với chuyển động như lái xe thật sự.